Opłaty za usługi Izby

Cena za pobyt w Izbie wynosi 280 zł. Termin płatności wynosi 14 dni.
Poniżej przykładowy rachunek wydawany przy wyjściu z Izby.

rachunek izby wytrzeźwień

Poniżej upomnienie

upomnienie iwzby wytrzeźwień

Izba Wytrzeźwień w Zabrzu © styczeń 2009 [XHTML 1.0] [CSS]